દિલનું સાંભળી ફિલ્મો બનાવું છું –  ઇમ્તિઆઝ અલી

ઇમ્તિઆઝ અલી પોતાની ફિલ્મો માટે ખૂબ જાણીતા છે. તેમની ફિલ્મોની વાર્તા તેઓ પોતે જ લખતા હોય છે. જે ખૂબ જ અલગ પ્રકારની હોય છે. સૌથી વધારે નવા નવા લોકેશન્સને પોતાની દરેક ફિલ્મમાં દેખાડવાનો શ્રેય ઇમ્તિઆઝને ફાળે જ જાય છે. નવા સ્થળોની સાથે તેમની દરેક ફિલ્મની વાર્તામાં કઇક નવીનતા જોવા મળતી હોય છે. સાથે જ ફિલ્મના…

Loading

Read More