પિતૃપ્રધાન સમાજે લાદેલા રિવાજો સામે અનોખી યાત્રા – બેરિસ્ટર બાબુ

‘ઘરની લક્ષ્મી’ અને ‘પિતા પર બોજ’, એક છોકરી કેવી રીતે આ બંને હોઈ શકે? દીકરીઓને પારકું ધન શા માટે ગણવામાં આવે છે? પુરુષ અને મહિલા માટે શા માટે નિયમો અલગ અલગ હોય છે ? એક એવો યુગ કે જ્યારે મહિલાઓને પોતાનો અવાજ ઊંચો કરવાની પરવાનગી ન હતી, ત્યાં એક 8 વર્ષની છોકરી નિર્દોષ ભાવે ખૂબ…

Loading

Read More