આજના યુવાનોની લાગણીને દર્શાવશે લવની ભવાઇ – સંદીપ પટેલ

ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સંદીપ પટેલનું નામ લેતા જ નજર સમક્ષ શ્રેષ્ઠ ડિરેક્ટરનું એક ઉદાહરણ ખડુ થઇ જાય છે. એક દાયકાના સમય બાદ ફરીથી તેઓ એક ડિરેક્ટર તરીકે ગુજરાતી ફિલ્મ લઇને આવી રહ્યા છે, જેનું નામ ‘લવની ભવાઇ’ છે. આ ફિલ્મનું મુખ્ય આકર્ષણ એ છે કે આ ફિલ્મમાં ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીના સફળ અને લોકપ્રિય એવા ચહેરાઓને આપણે…

Loading

Read More