હું ફિલ્મ `જંગલી’માં પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે લડ્યો છું – વિદ્યુત જામવાલ

મોડલિંગથી ફિલ્મોમાં આવેલા વિદ્યુત જામવાલને સૌપ્રથમ બ્રેક નિશિકાંત કામતે પોતાની ફિલ્મ `ફોર્સ’માં આપ્યો. તે પછી એમણે સાઉથની કેટલીક ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો. સાચા અર્થમાં વિદ્યુતને ફિલ્મ `કમાન્ડો’ પાર્ટ 1 અને 2 દ્વારા ઓળખ મળી. વિદ્યુત જામવાલ `કમાન્ડો’ સીરિઝથી પોતાની ઓળખ ઊભી કરી છે અને હવે તે ફિલ્મ જંગલીમાં જોવા મળે છે. એલિફન્ટ પોચિંગ પર બનેલી આ…

Loading

Read More